sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Trịnh Minh Nhựt
- 0964.05.05.64

Mr. Nhựt

- 0944.700.700

Đồng thau, đồng đỏ, tấm

Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng thau đúc
Đồng thau đúc
Đồng thau tấm
Đồng thau tấm
Đồng thau cuộn
Đồng thau cuộn
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim
Đồng hợp kim